Forårsseminar 2016

Er den praktiserende læge ved at blive traumatiseret?

Konsultationsrummet, vores hellige rum, hvor vi sidder alene med patienten, er under pres.  Mange vil gerne have adgang til det: Politikere, administratorer, økonomer, jurister, patienter og deres organisationer, vores egne organisationsfolk og vore faglige selskaber osv. Vi oplever en tsunami af nye regler og forordninger, guidelines, pakkeløsninger, kvalitetskontroller osv. Samtidig skal vi forholde os til at være ledere med relationer til kollegaer, personale og samarbejdspartnere m.v. Vi opfatter mange som ubudne gæster. Det, de vil forandre rummet til, stemmer ikke overens med den måde, vi vil være læger på.
Vores respekt i samfundet og vores selvrespekt er kommet under pres. Hvordan skal vi i forandringstider bevare vores integritet og styrke vores resiliens og arbejdsglæde?

Vi har inviteret
Gerhard Wilke, MA, Dip. FHE, Honorary Member I.A.G.P., IGA London,
til at belyse temaet. Læs om Gerhard Wilke her.

Gerhard er gruppeanalytiker og antropolog og har de sidste 20 år arbejdet på mange niveauer af National Healths Service i London, og skrevet bogen: ”Hvordan bliver jeg en god nok praktiserende læge. Overlevelse og trivsel i det nye sundhedsvæsen”. Her beskriver han bla. supervisionsgruppen som et af redskaberne for at kunne overleve. Gerhard har således superviseret praktiserende læger i London i mange år. Aktuelt arbejder Gerhard med supervision af praktiserende læger i samarbejde med the Royal College of Practitioners. Temaerne er resilience, innovation og tilpasning i tider med forandring.
Yderligere oplysninger og et summary: ”Beyond Balint (supervision): A group analytic support model for traumatised doctors”, kan læses via dette link.

Tid og sted: Fredag d. 1. april 2016 kl. 9.30 – 17.15. Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, Slagelse.

Program: Seminaret indledes om formiddagen med et oplæg af Gerhard og en efterfølgende diskussion i plenum. Om eftermiddagen er der supervisioner af nogle af deltagernes medbragte cases omhandlende dagens tema med Gerhard som supervisor. Efter supervisionerne diskussion af gruppeprocessen.

Målgruppe: Praktiserende læger, uddannelseslæger til almen praksis, supervisorer for praktiserende læger.

 Pris: kr. 2800 for medlemmer, ikke medlemmer kr. 3200, Yngre læger kr. 1900

Tilmelding til sekretær Naja Bonnevie: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 31-01-2016.Skriv ”forårsseminar” i emnefelt.

Betaling til SSSP, reg.nr. 6771, kontonummer 6277531 i Lægernes Pensionsbank med angivelse af deltagernavn.

Vi forventer at kurset bliver godkendt af Efteruddannelsesfonden for en kursusdag.

Link til printvenlig invitation

Ekstra seminar før Forårsseminaret

Invitation til extra seminar i forbindelse med Forårsseminaret 1.4 2016:

"Supervision i hverdagen"

Seminar med overnatning Liselund, Slagelse 31.3. 2016

Kom dagen før forårsseminaret og deltag i demonstrations grupper, der er oplevelsesorienterede og mød medlemmer af Selskab for Samtale og Supervision.

Undervisere: Tove Mathiesen, Erik Pedersen og Jørgen Strøbech.

Læs hele annoncen her

 

International Balint Congres 2017

Oxford, UK, 6-10 September 2017

Foreløbig invitation

Hold også øje på det Internationale Balintselskabs hjemmeside: Link

Kære Medlemmer

Sidste år var vi 6 danskere til kongres i Frankrig. Vi fik alle et stort udbytte ved forelæsninger om sidste nyt og masser af supervisioner. Kongressen og supervisionerne er både for supervisorer, erfarne som nybegyndere, og supervisander. Et møde i en international atmosfære og samtidigt et kollegialt fællesskab.

Kh

Jørgen Strøbech

Formand

Uddannelse i supervision

Seminarer i Supervision

Selskab for Samtale og Supervision i Almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelse af nye deltagere på supervisorseminarerne. Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af speciallægeuddannelsen. Seminarerne tager udgangspunkt i psykodynamisk tænkning og analytisk supervision, der styrker lægens »resilience« dvs. lægens ukuelighed, åndelige elasticitet og kreativitet – ikke kun undgåelse af stress og udbrændthed. Hvert seminar har en tematisk overskrift og litteratur (20-40 sider) bliver udsendt til gennemlæsning før hvert seminar. På seminaret vil der være korte teoretiske oplæg, supervision af supervision i smågrupper og supervision i Fishbowl. Deltagerne skiftes til at bringe materiale til supervision og skiftes til at supervisere, det kan være mundtlig fremstilling, båndede samtaler eller videooptagelser. Der er tid til fordybelse, og der vil kunne forekomme indslag af humor. Én gang årligt inviteres international gæstelærer. I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt netværk. Ved afslutningen af seminarerne fås Bevis for gennemførelse med beskrivelse af indholdet og omfanget af seminarerne. Opnåelse af Bevis forudsætter 85 % aktiv tilstedeværelse i forløbet. Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

www.samtaleogsupervision.dk

Målgruppe: Praktiserende læger med mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og med mindst 5 års erfaring fra egen praksis. Det forventes at deltagerne i løbet af seminarerne bringer materiale til supervision.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med tre internatkurser per år (november, februar og april) i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Overlæge, speciallæge i psykiatri Tove Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen, speciallæge i almen medicin og formand for Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis Jørgen Strøbech, samt gæstelærer på seminaret, 10-12/3 2016.

Tid: 12-14/11 2015, 28-30/1 og 10-12/3 2016.

Sted: Liselund, Slagelse.

Pris for medlemmer af selskabet: 10.000,-/ ikke medlemmer 11.500,- per seminar inkl. overnatning og forplejning, i alt kr. 90.000,- for hele forløbet. Kursusafgift betales forud for 1 år (kr. 30.000,-). Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra efteruddannelsesfonden.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Jørgen Strøbech på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilmelding: Løbende optag. Send e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.